Share

در این انیمیشن که توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران تهیه شده است، برخی از زوایای نابرابری و تبعیض علیه زنان در ایران مورد توجه قرار گرفته است:

Share