Share

رییس جمهور ایران می‌گوید گرچه خودکفایی خوب است اما ایران نمی‌تواند تنها به گوشه‌ای برود و تمام دروازه‌ها را به روی خود قفل کند. او گفته است خواهان خروج ایران از انزواست.

Rouhani_ Southern Khorasan

روحانی از اقتصاد رانتی و انزوای ایران انتقاد کرده است

به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی که عصر روز چهارشنبه ۳ دی ماه در جمع صاحبان صنایع در جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان خراسان جنوبی سخن می‌گفت تاکید کرد خوداتکایی و خودکفایی بسیار خوب است اما بعضی چیزها شدنی نیست و هیچ کشوری نیست که بگوید در تامین تمام نیازهایم خودکفا هستم چرا که بعضی اوقات تهیه تمام چیزها که مورد نیاز است صرفه اقتصادی ندارد.

او همچنین در ادامه سخنان خود گفت هیچ کشوری در دنیا نیست که توانسته باشد با انزوا به توسعه دست یابد.

به گفته حسن روحانی اگر تولید نتواند در بازار مصرف، جای پای محکمی پیدا کند دچار مشکل می شود و با وعظ و روایت و نصیحت هم حل نخواهد شد.

روحانی با انتقاد از اقتصاد رانتی افزود دنیای اقتصاد همچون دنیای سیاست، دنیای رقابت است و زمانی اقتصاد پا می گیرد که در شرایط رقابتی قرار گرفته باشد و مطمئنا در شرایط اقتصادی و شرایط رانتی، تولید درست نمی شود.

رییس جمهور ایران همچنین ضمن انتقاد از برخی مزایده‌ها که به صورت غیر واقعی در کشور برگزار می‌شود گفت مشکل ما در بسیاری موارد فساد، رانت و منافع زودگذر است.

Share