Share

تهران، تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری، مرکز معروف خرید و فروش تلفن همراه؛ این محل از قدیم یک مرکز کسب و کار بوده اما سال ۱۳۷۴ گسترشی می‌یابد که نتیجه آن شکل‌گیری پاساژی ۱۱ طبقه و دارای ۱۱۰۰ واحد تجاری بود که تا هفته پیش در هر ساعت به قولی ۶۴۰۰ مشتری در آن پرسه می‌زدند.

پنج‌شنبه گذشته (۱۱ دی) ۱۱۰ واحد تجاری طبقه هفت آن به حکم شهرداری تخریب کردند. ادعا این است که این طبقه بدون مجوز ساخته شده. در مقابل مالکان واحدهای تجاری این طبقه می‌گویند که حاج رضا علاءالدین، مالک پاساژ، واحد‌ها را با ادعای اینکه دارای مجوز ساخت هستند، به آن‌ها فروخته اما هیچ سندی به آن‌ها نداده است. شهرداری در زمان ساخت طبقه هفتم هیچ واکنشی نشان نداده و همه مبنا را بر موافقت مقامات گذاشته‌اند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share