Share

امروز (۳ ژانویه ۲۰۱۵ / ۱۳ دی) خبر مرگ اولریش بک (Ulrich Beck) انتشار یافت. او در روز یکم ژانویه در ۷۰ سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشته است.

اولریش بک

اولریش بک از دهه ۱۹۸۰ به عنوان جامعه‌شناسی پرآوازه گشت که به روندها و رخدادهای اساسی جهان معاصر می‌اندیشد، در باره آنها نظر می‌دهد و دیگران را به تفکر و بحث فرامی‌خواند. مفهوم “جامعه خطرخیز” (جامعه ریسک‌مند Risikogesellschaft)، که عنوان اصلی مشهورترین کتاب اوست (Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne – 1986)، نکته اساسی در اندیشه او را بیان می‌کند: ما در جهانی پرخطر زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم تضمین کنیم که در این یا آن مورد حتا پس از برنامه‌ریزی‌ها و کنترل‌های بسیار دقیق، باز احتمال خطر وجود نداشته باشد. مثال: نیروگاه اتمی؛ دو جلوه مشهور خطر: چرنوبیل و فوکوشیما. انتشار کتاب “جامعه خطرخیز” چند هفته‌ای پیش از انفجار در چرنوبیل (۲۲۶ آوریل ۱۹۸۶) صورت گرفت. در نوشته‌های بسیاری کتاب بک به عنوان هشداری در مورد خطرهایی چون چرنوبیل تفسیر شد.

اولریش بک در مونتسر، بامبرگ، مونیخ، لندن و پاریس تدریس کرده و در دانشگاه‌های مختلفی به عنوان سخنران حضور داشته است. آثار او به بسیاری زبان‌ها ترجمه شده است. (کتاب Risikogesellschaft با عنوان “جامعه در مخاطره جهانی” به فارسی برگردانده شده، مترجم: محمدرضا مهدی‌زاده، انتشارات کویر، ۱۳۸۸).

مدرنیته، مخاطرات تکنولوژی، جهانی‌شدن، و دگرگونی‌ها در جامعه معاصر، که اولریش بک آن را در مسیر رسیدن به یک “مدرنیته دیگر” می‌دید، موضوعات اصلی آثار جامعه‌شناس فقید را تشکیل می‌دهند.

♦ بخوانید: گفت‌وگویی با اولریش بک درباره رسانه‌‌های دیجیتال و تهدید آزادی

Share