Share

اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس ایران، یکشنبه ۱۴ دی، در اعتراض به تفسیر هیأت رئیسه از آیین‌نامه داخلی مجلس در تشکیل کمیسیون تلفیق، به طور دسته‌جمعی استعفا دادند.

90

حمید رسایی از چهره‌‌های شناخته شده کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به شکایت مردم از قوای سه‌گانه حکومتی است

به گزارش خبرگزاری “ایسنا” این تصمیم پس از آن اعلام شد که نمایندگان عضو این کمیسیون اجازه نیافتند به عنوان اعضای یک کمیسیون تخصصی در ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه شرکت کنند.

بنابر اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه، علاوه بر نه نماینده کمیسیون برنامه و بودجه، قرار بود سه نفر از اعضای کمیسیون‌های تخصصی نیز به کمیسیون تلفیق بودجه بپیوندند. با این حال، بر اساس تفسیر هیأت رئیسه از ماهیت کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، این کمیسیون یک کمیسیون خاص و نه تخصصی دسته‌بندی می‌‌شود.

همزمان از آنجا که اعضا این کمیسیون عضو هیچ کمیسیون دیگری نیز نیستند، نتوانسته‌اند در ترکیب کمیسیون تلفیق مجلس نیز حضور یابند.

اعضای این کمیسیون می‌گویند که این موضوع موجب نادیده گرفتن شدن حق اعضای  کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی می‌شود.

وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی به  شکایت مردم از قوای سه‌گانه حکومتی در ایران است. حمید رسایی از چهره‌‌های شناخته شده این کمیسیون است.

Share