Share

سه مرد مسلح به سلاح سنگین صبح چهارشنبه (۷ ژانویه/ ۱۷ دی) به دفتر نشریه فکاهی «شارلی ابدو» در پاریس حمله کردند. «کابو»، «شارب»، «تینیوس» و «ولینسکی» چهار کارتونیست باسابقه و چیره‌دست فرانسوی در حمله مسلحانه به دفتر نشریه شارلی ابدو به قتل رسیدند.

فرانسه برای آزادی بیان به پا خاسته

فرانسه برای آزادی بیان به پا خاسته

پیشینه دشمنی اسلامگرایان با «شارلی ابدو» به جنجال کاریکاتورهای پیامبر اسلام در روزنامه دانمارکی «یولاندز پستن» بازمی‌گردد. «شارلی ابدو» این کاریکاتورها را بازنشر کرد.

شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس

شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس

در همان زمان گروهی از روشنفکران مانیفستی بر ضد اسلامگرایی و تعصب مذهبی منتشر کردند. این مانیفست را ۱۲ روشنفکر شناخته شده، از جمله سلمان رشدی، نویسنده هندی‌تبار بریتانیایی، شهلا شفیق، جامعه‌شناس و نویسنده ایرانی و آیان هیرسی علی، نماینده سومالی‌تبار پارلمان هلند امضاء کردند. در این بیانیه آمده است: «پس از غلبه جهانیان بر نازیسم اکنون خطر دیگری جهان را تهدید می‌کند: اسلام‌گرایی.»

آیا در پرتو حمله مسلحانه به دفتر نشریه «شارلی ابدو» آزادی‌های مدنی به مخاطره افتاده است؟ شهزاده سمرقندی این موضوع را با شهلا شفیق در میان گذاشته است.

این نویسنده و جامعه‌شناس ایرانی بر آن است که حمله مسلحانه به دفتر نشریه «شارلی ابدو» جهانیان را بیش از پیش بر ضرورت صیانت از آزادی بیان آگاه کرد. او این حادثه را در متن فتوای قتل سلمان رشدی و جنجال کاریکاتورهای پیامبر اسلام بررسی می‌کند و به سرآغاز اسلامگرایی در سال‌های نخست انقلاب ایران و به وظیفه روشنفکران ایرانی راه می‌برد.

گفت‌وگوی شهزاده سمرقندی با شهلا شفیق را می‌شنوید:

Share