Share

نیروهای مسلح بریتانیا قرار است در کمپینی برای مبارزه با همجنس‌گرا هراسی، در مورد گرایش جنسی نیروهای تازه استخدام‌ شده در این ارگان، پرسش کنند.

همجنس‌گرایان ۱۵ سال پیش، در سال ۲۰۰۰، اجازه یافتند که وارد ارتش بریتانیا شوند.

همجنس‌گرایان در سال ۲۰۰۰، اجازه یافتند که وارد ارتش بریتانیا شوند.

از سربازان و کارمندانی که به نیروهای مسلح بریتانیا ملحق می‌شوند، در هنگام استخدام پرسش خواهد شد که آیا همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا یا تراجنسیتی هستند؟

هر چند پاسخ دادن به این پرسش اختیاری است، روابط عمومی نیروهای مسلح بریتانیا بر این باور است که چنین پرسشی به مقامات اجازه می‌دهد ضمن داشتن آمارهای مورد نیاز، در صورت وقوع خشونت «دگرباش‌ هراس»، به این سربازان یا کارمندان کمک کنند.

همجنس‌گرایان، ۱۵ سال پیش یعنی در سال ۲۰۰۰، اجازه یافتند که وارد ارتش بریتانیا شوند و پیش از آن ارتش این کشور از حضور دگرباشان جنسی در ساختار نظامی یا اداری این سازمان، استقبال نمی‌کرد.

هیچ پژوهش آماری وجود ندارد که تعداد نیروهای همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و ترا‌جنسیتی در خدمت ارتش بریتانیا را نشان دهد و این امر موجب شده که همجنس‌گرا هراسی مشکلی قابل پیگیری نباشد.

از نیروهای استخدامی جدید دعوت خواهد شد تا اگر مایل هستند در مورد گرایش جنسی خود، اطلاعات تکمیلی هم ارائه کنند.

هر اطلاعاتی که نیروهای مسلح بریتانیا در مورد گرایش جنسی کارکنان خود کسب کنند، کاملاً محرمانه ذخیره خواهند شد و حتی مدیران و فرمانده‌های ارشد هم به این اطلاعات دسترسی نخواهند داشت.

محرمانه بودن این اطلاعات به این دلیل است که پیشنهاد دهندگان این برنامه مایل نیستند اطلاعات در مورد گرایش جنسی کارکنان تبدیل به اهرم فشار همجنس‌گرا هراسانه شود و تنها می‌خواهند این اطلاعات را در کمپین‌هایی که گوناگونی‌های جنسی را در ارتش جشن می‌گیرند، استفاده کنند.

اراده اطلاعات اجباری نیست

یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا تاکید کرده است: «وزارت دفاع با افتخار از تنوع و گوناگونی در تمام سطوح استقبال می‌کند.»

این سخنگو ضمن تأکید بر این که ارائه این اطلاعات از سوی پرسنل استخدامی اجباری نیست می‌گوید: «این داده‌ها به ما کمک می‌کند که درک بهتری از ترکیب نیروهای مسلح‌مان و گوناگونی‌های آن‌ها داشته باشیم. به این ترتیب می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که سیاست‌ها و شیوه‌های ما، پرسنل ما را پشتیبانی می‌کند.»

سرباز سابق، جیمز وارتون، اولین سرباز بریتانیایی که مسئله گرایش جنسی او عمومی شد، معتقد است که چنین سیاستی تنها در صورتی کار خواهد کرد که خود موجب فشار به جامعه دگرباشان جنسی ارتش برای آشکارسازی گرایش جنسی‌شان نباشد.

آشکار شدن گرایش جنسی جیمز وارتون ۲۸ ساله نه به میل خودش که به دنبال خشونت‌هایی پی در پی‌ بود که در ارتش تجربه کرده بود. در یکی از این رخدادها سرباز دیگری با میله آهنی به او حمله کرده و نزدیک بود موجب مرگش شود.

با این حال وارتون از این که اولین سربازی است که عکسش به همراه همسرش روی جلد مجله «سرباز» ارتش بریتانیا رفته، خوشحال است. او در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که در ارتش همجنس‌گرا هم وجود دارد.

ممنوعیت حضور همجنس‌گرایان در ارتش ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۱ به پایان رسید اما تا همین امروز، ترا‌جنسیتی‌ها حق عضو شدن در ارتش آمریکا را ندارند.

Share