Share

شکاف طبقاتی در جهان عمیق‌تر شده است. سازمان اکسفام در بریتانیا می‌گوید حجم دارایی یک درصد جمعیت رو به فزونی است و باقی در حال فقیرتر شدن هستند.

Poor Rich

نتیجه پژوهشی از سوی بنیاد امدادی اکسفام نشانگر نابرابری شدید اقتصادی در سطح جهانی است. بنا بر این پژوهش، یک درصد مردم دنیا در حال بلعیدن ثروت بقیه جمعیت زمین هستند: حجم دارایی یک‌ درصد جمعیت زمین از مجموع دار و ندار ۹۹ درصد بقیه بیشتر است.

در سال ۲۰۰۹، حدود ۴۴ درصد ثروت جهان در دست یک درصد از جمعیت زمین قرار داشت. در سال ۲۰۱۳ این میزان به ۴۸ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۶، این میزان به ۵۰ درصد افزایش یابد.

در گروه اغنیا هر فرد بالغ به طور متوسط ثروتی معادل ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو دارد. به این ترتیب تفاوت نابرابری در سطح جهان تکان‌دهنده و مایوس‌‌کننده گزارش شده است. مدیر اکسفام، خانم وینی بیانیما می‌گوید از هر نه نفر در کره زمین، یک نفر چیزی برای خوردن ندارد و یک میلیارد نفر باید با درآمد روزانه یک دلار و ۲۵ سنت، روزگار بگذرانند.

سازمان اکسفام برای متوقف کردن روند نابرابری، دولت‌ها را به اجرای تدابیری چون مقابله با فرار مالیاتی‌، بستن مالیات بر سرمایه به جای مالیات بر کار، فراهم کردن مشاغل بیشتر با حداقل دستمزد و بهبود خدمات عمومی فراخوانده است. خانم بیانیما می‌گوید دولت‌ها باید علیه گروه‌های ذی‌نفع در تشدید نابرابری اقتصادی و اجتماعی، کاری انجام دهند.

افزایش روزافزون نابرابری در جهان از محورهای بحث در همایش جهانی اقتصاد خواهد بود که از چهارشنبه تا شنبه (۲۱ تا ۲۴ ژانویه) در داوس سوئیس برگزار می‌شود. در این همایش صدراعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر چین همراه با ۳۰۰ نفر دیگر از رهبران دولتی و مدیران کمپانی‌های اقتصادی جهان گرد هم می‌آیند.

مدیر سازمان اکسفام سال گذشته نیز با اشاره به شکاف طبقاتی رو به رشد در سطح جهان گفته بود دار و ندار نیمی از جمعیت جهان از ثروت گروه کوچکی که در یک اتوبوس دوطبقه جا می‌گیرند، کمتر است.

Share