Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02

خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ٧۶ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

در حالى که عبدالله به فکر خریدن خانه افتاده و با پس‌انداز مادرش قطعه زمینى را در دهکده قلهک مى‌خرد، منوچهر زیبنده مورد سوءقصد قرار مى‌گیرد و به شدت مجروح مى شود. تیرانداز که یکى از کارکنان چاپخانه است به شوروى فرار مى‌کند و عاقبت از سیبرى سر در مى‌آورد. اما عبدالله دوباره سردبیرى مجله ایران امروز را به عهده مى‌گیرد. کار ساختمان خانه او به کندى پیش مى‌رود، اما اکنون عبدالله اجاره خوبى به خواهرش مى‌پردازد. منوچهر زیبنده سوگند خورده که دوباره راه برود. او در عاقبت کار به کمک دو عصا خود را به دفتر مجله مى‌رساند و…

Share