Share

اسفندارمذ در اساطیر ایران باستان یکی از امشاسپندان مؤنث و نگهبان زمین است. زمینی که همواره با فروتنی، تواضع و بخشندگی به تمام موجودات زندگی می‌بخشد و همه را چون مادری مهربان در دامان پر مهر خود امان می‌دهد.

شکوفه تقی

شکوفه تقی

اسفندارمذگان،  جشن بزرگذاشت اسفندارمذ است که در ایران باستان برای بزرگداشت این امشاسپند برگزار می‌شده است. گل بیدمشک که در ماه اسفند شکفته می‌شود و یکی از گل‌های سفره هفت سین ایرانی‌ست، گل اسفندارمذ است.

مدتی است میان برخی ایرانیان رسم شده که جشن اسفندارمذگان را به عنوان جایگزینی برای ولنتاین انتخاب کنند، با این ادعا که جشن اسفندارمذگان همسان با ولنتاین است می‌تواند «والنتاین ایرانی» است.

رادیو زمانه درباره این موضوع، اسفندارمذ و تاریخچه برگزاری جشن اسفندارمذگان با دکتر شکوفه تقی گفت‌وگویی داشته است.

خانم تقی که در رشته‌های حقوق قضایی، روان‌شناسی شناخت و ایران‌شناسی در دانشگاه­‌های تهران، گلاسگو و اوپسالا تحصیل کرده است و دکترای مذهب‌شناسی از دانشگاه ییل دارد، در پاسخ به این سوال می‌گوید: «میان این دو روز مشابهت زیادی وجود ندارد. روز اسفندارمذ‌گان بیشتر با روز زن که هشتم مارس است، قابل مقایسه است تا روز ولنتاین.»

صحبت‌های شکوفه تقی را از اینجا بشنوید:

 

Share