Share

یک‌شنبه ۱۰ اسفند، تجمعات سکوت معلمان ایران در استان‌های مختلف از جمله تهران، کرمانشاه، قزوین، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، کردستان، فارس، خراسان رضوی و لرستان برگزار شد. معلمان به تغییرنکردن میزان دستمزد‌هایشان و «تبعیض بین کارکنان دولت» معترض هستند.

در همین زمینه: تظاهرات سکوت؛ اعتصاب سراسری معلمان ایران

Previous Image
Next Image

info heading

info content

 

Share