Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB01خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ٧٨ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

آذرماه و شوهرش در خیابان به فروغ برمى‌خورند. آن‌ها چند لحظه پیش از آن با احمد آرامش روبرو شده‌اند. چهار نفرى به کافه نادرى مى‌روند و قهوه و کیک مى‌خورند. بعد آذر ماه و شوهرش مى‌روند و فروغ و احمد آرامش تنها مى‌مانند. آن‌ها با هم ناهار مى‌خورند و بعد فروغ پیشنهاد مى‌کند که دوست دختر او باشد. او اعلام مى‌کند که یک بچه مى‌خواهد. روز بعد فروغ به خانه احمد آرامش مى‌رود و…

Share