Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ٧٩ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

فروغ به خانه احمد آرامش مى‌رود. چاى درست مى‌کند. مرد نمى‌داند با او چه باید بکند. عاقبت آن دو به رختخواب مى‌روند. آنچه که اتفاق مى‌افتد براى فروغ بى‌معنى است. او هیچ حسى ندارد، اما مصمم است بچه‌دار شود و از شوهرش انتقام بگیرد. هنگامى که احمد مى‌پرسد او را دوباره کى خواهد دید، پاسخ مى‌دهد که بستگى به این دارد که باردار شده است یا نه و…

Share