Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ٨٠ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

آغاز سال نو براى آذرماه آمد نداشت. شبى از شب‌ها مادر شوهرش نیمه‌شب به خانه آن‌ها آمد و گفت حال مهدى، برادر شوهر او خوب نیست. ایرج اغیار، و آذرماه به اتفاق مادر به سراغ برادر مى‌روند. مهدى دچار این احساس شده که‌‌ همان مهدى آخر زمان است. آن‌ها به خانه برمى‌گردند و ایرج به سراغ دوستى مى‌رود تا کمک بگیرد. روز بعد مهدى به خانه آذرماه مى‌آید و با چاقو او را مجروح کرده و مادر خودش را مى‌کشد. ایرج اغیار دارد دیوانه مى‌شود و…

Share