Share

سازمان بین‌المللی کار می‌گوید که حداقل ۷۰ سال طول می‌کشد تا کارمزد پرداختی به زنان و مردان برابر شود. در حال حاضر بر اساس تخمین این سازمان، زنان به طور متوسط ۲۳درصد از آنچه مردان کسب می‌کنند، کمتر کارمزد می‌گیرند.

Women Workers in Iran

به مناسبت هشت مارس، سازمان بین‌المللی کار (ILO) بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرده است که شکاف جنسیتی کارمزد، حداقل ۷۰ سال دیگر ادامه خواهد داشت و کارمزد زنان شاغل در حال حاضر ۷۷درصد دستمزد مردان شاغل است. در این آمار‌ها، زنانی که به شغل خانه‌داری و مراقبت از فرزندان مشغول هستند و درآمد آن‌ها برای این کار‌ها صفر است، محسوب نشده‌اند.

در روز جهانی زن، گای رایدر، مدیر کل سازمان بین‌المللی کار، گفته است که وضعیت شکاف کارمزد بین زنان و مردان آن طور که انتظار می‌رفته، کمتر نشده است.

گای رایدر می‌گوید: «آیا وضعیت زنان شاغل بهتر از ۲۰ سال پیش است؟ پاسخ مثبت است. آیا این پیشرفت در شکاف کارمزد مطابق انتظارات ماست؟ پاسخ این قطعاً منفی است. ما باید نوآوری به خرج دهیم، چارچوب‌های بحث را تغییر دهیم و و بر تضمین حقوق زنان در محل کار تمرکز بیشتری کنیم»

بر اساس تخمین سازمان بین‌المللی کار، که از زیرمجموعه‌های سازمان ملل متحد است، بدون هدفمند کردن پروژه‌های حمایت از زنان در محل کار، و توانمندی این ایده که زنان برای کار یکسان حق کارمزد برابر دارند، نرخ فعلی پرداخت زنان و مردان تا سال ۲۰۸۶ برابر نخواهد شد. یعنی زنان باید ۷۱ سال صبر کنند تا بتوانند برای کار یکسان،حقوقی برابر با همکاران مرد خود دریافت کنند.

مشارکت زنان در بازار کار

به گزارش سازمان بین‌المللی کار، در سطح جهانی، شکاف در نرخ مشارکت در بازار کار بین زنان و مردان کاهش یافته است. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از زنان و ۷۷ درصد از مردان در بیرون از خانه شاغل هستند. در سال ۱۹۹۵، این ارقام ۵۲ درصد و ۸۰ درصد به ترتیب برای زنان و مردان بوده است. با این حال، درصد زنان شاغل، در سطح جهانی، دو درصد کاهش یافته است.

در کشورهای گروه ۲۰، که در مجموع ۸۵درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند، بنا بر این است که تا سال ۲۰۲۵ نرخ شکاف مشارکت در بازار کار بین زنان و مردان ۲۵درصد شود. این به این مفهوم است که ۱۰۰ میلیون کار برای زنان باید به بازار کار اضافه شود.

در حال حاضر در کشورهای گروه ۲۰، زنان بیش از ۳۰درصد بازار تجارت‌های کوچک را اداره می‌کنند و صاحب‌کارند. اما این تنها در تجارت‌های کوچک است. در شرکت‌های بزرگ زنان تنها ۱۹درصد از اعضای هیئت‌مدیره و پنج درصد از مدیرعاملان تشکیل می‌دهند.

مادران شاغل و تبعیض در کارمزد

وضعیت مرخصی زایمان برای زنان شاغل در جهان بهبود یافته است. بر اساس آمارهای سازمان بین‌المللی کار، از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ درصد کشورهایی که به مادران و یا همسران آن‌ها حداقل ۱۴ هفته مرخصی زایمان می‌دهند، از ۳۸ درصد به ۵۱ درصد رسیده است.

در سطح جهانی اما بیش از ۸۰۰ میلیون زن، یعنی حدود ۴۱ درصد زنان در بازار کار مرخصی زایمان ندارند و حمایت نمی‌شوند.

با توجه به گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار شکاف دستمزد بین مادران و زنانی که فرزند ندارند به‌گونه‌ای است که آن‌ها که فرزند دارند به طور غالب کمتر کارمزد دریافت می‌کنند. شائونا اونلی رئیس بخش «جنسیت و برابری و گوناگونی» سازمان بین‌المللی کار می‌گوید که در کشورهای در حال توسعه شکاف کارمزد بین زنانی شاغلی که یک فرزند دارند و زنان شاغلی که بیش از یک فرزند دارند نیز زیاد است.

در نهایت سازمان بین‌المللی کار می‌گوید که در سراسر جهان، زنان اغلب در مشاغل کم‌پرداخت مشغول به کار هستند، دسترسی آنان به برنامه‌های آموزشی کمتر است و در محل کار قدرت تصمیم‌گیری آن‌ها محدود شده است. بیشتر زنان جهان که شاغل هستند هنوز مسئولیت کارهای خانه، مراقبت از فرزندان، مراقبت از اعضای خانواده را که به دلیل بیماری یا پیری نیاز به مواظبت دارند، بدون هیچ پرداختی همچنان به عهده دارند.

Share