Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02
خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۸۴ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

شوکت به اتفاق همکارش به یک خیاط‌خانه مى رود و لباسى سفارش مى‌دهد. بعد به اتفاق به بستنى‌فروشى مى‌روند. هنگامى که او به خانه برمى‌گردد پروانه را در خیابان پیدا مى‌کند. دختر با دیدن مادرش بیهوش مى‌شود. او را به زحمت به خانه مى‌آورند. پروانه اعلام مى کند که مادرش حق ندارد بدون اجازه او به جایى برود یا کارى بکند. شوکت متوجه مى‌شود آزادى اش را براى همیشه از دست داده است و…

Share