Share

در شهرهای کشورمان چه خبر است؟ در این شهرها در زندگی هر روزه‌ی اقوام و اقلیت‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد؟ زنانی که نشانی از آن‌ها در رسانه‌ها نیست چه حرف‌هایی دارند؟ محیطی که برای زیستِ ماست به دست چه کسانی و چطور تخریب می‌شود؟ آبی که می‌نوشیم چند سال دیگر تمام می‌شود؟

رادیو زمانه

در رادیو و ب‌سایت زمانه می‌توانید پاسخ‌هایی برای این سوالات پیدا کنید. زمانه هر روز دست به انتشار اخبار، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفت‌وگوهایی درباره‌ی موضوعات گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظری می‌زند که مخاطب‌شان مردم تمام شهرهای کوچک و بزرگ ایران‌اند؛ شهرهایی که شاید از هم دور و اسم‌شان برای خیلی‌ها ناآشنا باشد، اما زنان و مردان‌شان روحیات و دغدغه‌های نزدیک و مشترکی دارند.

در سال نو و از هر جای کشور، دست‌تان را به دست «زمانه» بدهید و به صدای «زمانه» گوش کنید؛ رادیو زمانه برای هر کسی که به رفع تبعیض فکر می‌کند و برای تمام زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی و جنسی حرف‌های گفتنی دارد.

Share