Share

Reza_Deghati_1

دریافت فایل PDF کتاب “در چشم‌اندازی دیگر”

رضا دقتی، چشم‌اندازی دیگردر «چشم‌اندازی دیگر» که اکنون مقابل دیدگان شما قرار دارد، رضا دقتی، عکاس ایرانی-فرانسوی دست ما را می‌گیرد؛ و ما کنار او می‌ایستیم و با چشمان او از منظره‌یاب دوربینش به «تاریخ بحران» نگاه می‌کنیم. از منظره‌یاب دوربین او انسان را می‌بینیم که سهم خود را از زندگی جست‌و‌جو می‌کند.

در باره “چشم‌اندازی دیگر” بخوانید:

در «روشنخانه» رضا دقتی

و بشنوید:

گفت‌وگو با رضا دقتی به مناسبت انتشار “چشم‌اندازی دیگر”

Share