Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۸۶ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

در میان دوستان، در خانه دکتر اعتماد درباره رابطه ایران با عرب‌ها بحثى در مى‌گیرد. طبرى مى‌گوید عراق را نمى‌توان کشور عربى خالصى دانست، چون پر از ایرانى و کرد است. در این حال روشن مى‌شود که در شاهنامه فریدون براى سه پسرش سلم و تور و ایرج دختران پادشاه یمن را خواستگارى مى‌کند. کاملاً روشن است که میان ایران و یمن همیشه رابطه‌اى بسیار قدیمى وجود داشته. در جریان همین حوادث است که آن‌ها تصمیم مى‌گیرند شاهنامه بخوانند. بعد اما خلیل ملکى و شمارى از توده‌اى‌ها از حزب استعفا مى‌دهند و این مسئله غوغاى عجیبى به راه مى‌اندازد و…

Share