Share

دادگاهی در کابل روز چهارشنبه ۶ ماه مه / ۱۶ اردیبهشت چهار تن از مردانی را که در قتل فرخنده، زن افغان، دست داشتند به مرگ محکوم کرد.

دادگاه در مجموع ۴۹ نفر را به دست داشتن در قتل فرخنده متهم کرده است.

دادگاه در مجموع ۴۹ نفر را به دست داشتن در قتل فرخنده متهم کرده است.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، نام این افراد زین‌ العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف و عبدل بشیر است که از روز شنبه دوم مه / ۱۲اردیبهشت مقابل دادگاه قرار گرفتند.

دادگاه همچنین هشت متهم دیگر را به ۱۶ سال زندان و ۱۸ نفر دیگر را تبرئه کرد.

یکی از محکومان به مرگ مردی مذهبی است که در نزدیکی یک مسجد دعا می‌فروخت. او عامل اصلی برانگیختن خشم مردان علیه فرخنده بود.

این افراد به قتل فرخنده، دختر ۲۷ ساله در روز ۱۹ ماه مارس / ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۳ و سوزاندن جسد او به اتهام سوزاندن قرآن، متهم شدند.

این در حالی است که فرخنده قرآن را آتش نزده بود بلکه مرد دعافروش را افشا کرده و کار او را برخلاف اسلام دانسته بود. مرد دعافروش فرخنده را به توهین به مقدسات متهم کرد و مردم را علیه او برانگیخت.

جلسه دادگاه متهمان به صورت زنده از تلویزیون سراسری افغانستان پخش شد.

دادگاه در مجموع ۴۹ نفر را به دست داشتن در قتل فرخنده متهم کرده است. به جز ۳۰ نفری که روز چهارشنبه محاکمه شدند، ۱۹ افسر پلیس نیز روز یکشنبه آینده مقابل دادگاه قرار خواهند گرفت. مأموران پلیس در صحنه قتل فرخنده حاضر بودند اما هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن نکردند.

این رویداد به شدت از سوی اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان و حتی طالبان محکوم شد و تظاهرات متعددی در افغانستان در محکومیت این اقدام برگزار شد.

Share