Share

اکثریت مطلق نمایندگان مجلس آمریکا به طرحی که پیشتر از تصویب سنا گذشته بود، رای مثبت دادند. به این ترتیب نظارت کنگره آمریکا بر هرگونه توافق اتمی با ایران الزامی می‌شود. این طرح در مرحله بعد و برای قانونی شدن، باید به امضای اوباما برسد.

US Kongress

این طرح در جلسه پنجشنبه ۱۴ مه مجلس نمایندگان آمریکا، با۴۰۰ رای موافق در برابر ۲۵ رای مخالف تصویب شد.

قانونی شدن این طرح نیاز به امضای باراک اوباما دارد. رئیس جمهور آمریکا قبلا گفته بود که چنین طرحی را وتو می‌کند.

بر اساس این طرح کاخ سفید ملزم خواهد بود ظرف نهایتا پنج روز تقویمی پس از رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران، مفاد آن را با تمام ضمایم به کمیته مربوطه و سران کنگره ارائه کند تا کنگره طی بازه زمانی ۳۰روزه به بررسی و اظهار نظر در خصوص محتوی توافق بپردازد. در این فرصت یک ماهه اوباما حق تعلیق، تخفیف، کاهش و الغای تحریم‌های مصوب کنگره را ندارد.

در پایان مهلت سی روزه اگر کنگره رای منفی به توافق جامع احتمالی بدهد، رئیس‌جمهور «۱۲ روز تقویمی» برای بررسی حق وتوی خود زمان خواهد داشت.

وزیر خارجه ایران، پس از تصویب این طرح در سنای ‌امریکا گفته بود که مصوبه تاخیری دو ماهه در اجرای توافق ایجاد می‌کند و تاثیر دیگری ندارد.

بیشتر بخوانید:

سنای آمریکا لایحه نظارت کنگره بر توافق احتمالی با ایران را تصویب کرد

ورود الزام‌آور کنگره آمریکا به معادلات هسته‌ای ایران

طرح ایران در کنگره‌ آمریکا، با هدفی فراتر از پرونده‌ اتمی

Share