Share

غلام‌علی باغبان کوچک، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دزفول در استان خوزستان که تخریب یکی از تپه‌های تاریخی محوطه باستانی چغامیش را بی‌اهمیت دانسته بود، از کار برکنار شد.

کتیبه‌های منطقه چغامیش در موزه ملی ایران

کتیبه‌های منطقه چغامیش در موزه ملی ایران

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، هفته گذشته یکی از تپه‌های محوطه باستانی چغامیش در اطراف شهر دزفول توسط یکی از کشاورزان تخریب و تسطیح شد.

غلام‌علی باغبان کوچک، رئیس سابق اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفو در پی تخریب و تسطیح این تپه گفته بود: «تپه تخریب شده به ارتفاع نیم متر با فاصله بیش از ۵۰۰ متر از تپه اصلی چغامیش قرار داشته و فاقد ارزش تاریخی است.»

او از سال ۱۳۸۷ مسئولیت ریاست اداره میراث فرهنگی دزفول را بر عهده داشت.

به دنبال تعرض به یکی از تپه‌های مجاور تپه باستانی چغامیش، مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور هیأتی ویژه را به خوزستان اعزام کرد.

چغامیش از کهن‌ترین زیستگاه‌های پیش ‌از تاریخی ایران د‌ر خوزستان است. پژوهش‌های مید‌انی باستان‌شناسی د‌ر این محوطه با همکاری مشترک مرکز باستان‌شناسی ایران و مؤسسه شرقی د‌انشگاه شیکاگو از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶ خورشید‌ی نشان د‌اد‌ه که چغامیش از اواخر هزاره هفتم تا اواخر هزاره اول پیش ‌از میلاد‌ به‌طور پیوسته آباد‌ بود‌ه است.

چغامیش د‌ر سال ۱۳۴۴ خورشیدی با شماره ۴۸۷ د‌ر فهرست آثار ملی ایران ثبت شد‌ه است.

نخستین نشانه‌های خط و کتابت در ایران در این منطقه پیدا شده است.

Share