Share

پس از نزدیک به دو روز مذاکرات هیئت دیپلماسی ایران با برخی از مقامات برجسته غربی در ژنو بر سر توافق هسته‌ای با این کشور، رویترز در گزارش اختصاصی خود نوشت شش قدرت جهانی بر سر اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل بر ایران در طول اجرای توافقنامه هسته‌ای به توافق رسیده‌اند.

Nuclear-Talks-Lausanne-7

به گزارش رویترز علت اصلی برقرار ماندن این تحریم‌ها، حصول اطمینان سازمان ملل از بازرسی و توان دسترسی به سایت‌ها و مراکز نظامی ایران است.

یک مقام ارشد غربی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته مقامات آمریکایی و اروپایی می‌خواهند هرگونه کاهش یا برداشتن تحریم‌های سازمان ملل، در صورت نقض هر جزئی از توافقنامه احتمالی با ایران به طور اتوماتیک «برگشت‌پذیر» باشد.

بنابر این گزارش، با این حال روسیه و چین به طور سنتی با حق وتوی خود به عنوان اعضای دائم شورای امنیت هر نوع اقدام اتوماتیک سازمان ملل را نمی‌پذیرند و اجرای آن را منوط به مذاکره می دانند.

برخی مقامات حاضر در این نشست به رویترز گفتند در صورت وجود هرگونه عدم انطباق ایران با توافقنامه هسته‌ای، بلافاصله تحریم‌های سازمان ملل دوباره اعمال می‌شود.

یک مقام رسمی دیگر به رویترز گفت: «تمام هیأت‌های مذاکره از جمله چین و روسیه به یک توافق محکم رسیده‌ایم، ولی در حال حاضر ایران نیاز دارد که به توافق با ما برسد.»

با این حال مقامات ایرانی می‌گویند که راه‌حل‌های متفاوتی برای برداشتن سریع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده‌اند و قدرت‌های غربی به هیچ راه حلی تن نمی‌دهند.

بازرسی از مراکز نظامی ایران یکی از اصلی‌ترین موارد اختلاف است.

Share