Share

تصاویری از استان سیستان و بلوچستان که توسط یکی از مخاطبان رادیو زمانه به نام علی ارسال شده است. عکس‌ها متعلق به بهار ۱۳۹۴ است و  عکاس  نگاهی به مردم و رابطه‌شان با طبیعت دارد.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

 

Share