Share

کمپ پناهندگان UNHCR (کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان) دمیز، توسط مقامات مسئول محلی در آپریل ۲۰۱۲ تأسیس شد تا میزبان کردهای سوریه باشد. این کمپ در ۲۰ کیلومتری جنوبی شرقی شهر دهوک در کردستان و با فاصله تقریبی ۶۰ کیلومتری از مرز عراق و سوریه قرار دارد. مقام‌های کرد مرزها را برای سوری‌های دارای نژاد کرد باز گذاشته‌اند. بر اساس آمار رسمی UNHCR حدود ۶۷ هزار نفر وارد کمپ شده‌اند که ۳۳ هزار نفر آنها خانوار هستند.

عکس‌ها را آزاد مسلم و برای انتشار در رادیو زمانه ارسال کرده است

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share