Share

حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی ایران روز شنبه ۲۳ خرداد در جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری‌های آب، خاک و محیط زیست در تهران به معضل کم آبی اشاره کرد و راه حل این مشکل را در دستیابی به سازوکاری درست برای اقتصاد آب دانست.

Ground water _Iran

در حال حاضر ۶۰۰ سد کوچک و بزرگ ایرامن مشکلات اساسی در مسئله تبخیر آب دارند

وزیر نیرو در مراسم افتتاح این جشنواره گفت : ۷۲ درصد از جامعه برای آب شرب مصرفی در یک ماه کمتر از ۱۰ هزار تومان پرداخت می کنند. این درحالی است که همین خانوار بیش از ۱۰۰هزار تومان برای مکالمات تلفنی خود به مخابرات پرداخت می‌کند. این نشان می‌دهد که اگر اقتصاد آب درست شود، یک بازار جدی برای فناوری‌های جدید ایجاد شده و ما می‌توانیم مشکلات آب و نیاز منابع آب را برطرف کنیم.

چیت چیان ضمن تأکید بر اصلاح شدن نظام قیمت گذاری در آب ادامه داد:« یکی از راه‌های اساسی ما برای فائق آمدن بر مشکل آب این است که آب مفت باید ممنوع شود.»

وزیر نیرو گفت: مجموع آب تجدید شونده کشور در سال‌های گذشته ۱۳۰میلیارد متر مکعب بوده است، ولی اکنون این مقدار به ۱۰۵ تا ۱۱۰میلیارد متر مکعب رسیده است. میزان متوسط بارندگی در ۶ سال اخیر از ۲۵۰ میلیمتر در سال به ۲۰۴ میلیمتر کاهش یافته است.

به گفته حمید چیت‌چیان ذخیره آب سرانه در کشور را ۱۵۰۰متر مکعب به ازای هر نفر که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۳۵، ۶۹۰۰ مترمکعب برای هر نفر بوده.

او ضمن لزوم استفاده از فناوری‌های روز دنیا در کاهش تبخیر آب گفت: در حال حاضر ۶۰۰ سد کوچک و بزرگ در مملکت داریم که هر کدام مشکلات اساسی در مسئله تبخیر آب دارند.

Share