Share

همه کسانی که در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند، زین پس حق داشتن کارت بانکی و حساب جاری را خواهند داشت. پناهجویان و آوارگان جنگی تا کنون از چنین حقی محروم بودند.

eu

پناهجویان، جنگزدگان، آوارگان و بی‌خانمان‌ها به حق خود رسیده‌اند. طبق قانون «ضد تبعیض» اتحادیه اروپا: دولت‌های عضو اتحادیه وظیفه دارند بدون استثنا، امکان گشودن حساب جاری برای همه افراد حاضر در این کشورها را فراهم کنند. کسانی چون پناهجویان، تا کنون به دلایلی چون ناروشن بودن وضعیت اقامت، از چنین حقی برخوردار نبودند.

مبادلات مالی، شغلی و اجاره کردن خانه در اروپا، عمدتا از طریق سیستم بانکی انجام می‌گیرد و محرومیت پناهجویان از داشتن حساب جاری، موجب از دست رفتن بسیاری فرصت‌ها برای آنها می‌شد. پناهجویان، جنگ‌زدگان و افراد بی‌خانمان با مستثنی شدن از سایرین، بیش از پیش به حاشیه می‌رفتند.

مهلت اجرای این قانون در کشورهای عضو تا پایان سپتامبر ۲۰۱۶ در نظر گرفته شده است. آلمان فدرال این قانون را از ژانویه ۲۰۱۶ به جریان می‌اندازد.

طبق اعلام کمیساریای عالی ‌اوارگان سازمان ملل، آلمان نخستین مقصد پناهجویان سراسر دنیا به شمار می‌رود. وزارت اقتصاد و دارایی آلمان می‌گوید بانک‌هایی که از اجرای قانون جدید تخطی کنند، جریمه خواهند شد.

بنا بر ‌آمار سازمان ملل، در حال حاضر ۵۱ میلیون نفر در تمام دنیا در وضعیت در به‌دری و آوارگی به سر می‌برند. این رقم از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون سابقه ندارد.

Share