Share

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به افزایش بی‌سابقه تعداد آوارگان جهان هشدار داد. در پایان سال ۲۰۱۴، ۶۰ میلیون نفر در جهان بر اثر جنگ، درگیری‌های منطقه‌ای و مسائل سیاسی از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند.

Refugee

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارش جدید خود گفته است این تعداد آواره در جهان هشت میلیون نفر بیشتر از تعداد سال ۲۰۱۳ و ۲۲ میلیون بیشتر از ۱۰ سال قبل از آن است.

دلیل افزایش بی‌سابقه شمار آوارگان بیش از هر چیز جنگ داخلی سوریه است که موجب بیشترین تعداد پناهجویان شده است. ۷,۶ میلیون سوری در کشور خود و چهار میلیون نفر در کشورهای همسایه سوریه آواره شده‌اند.

در مناطق دیگر همچون سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی نیز شمار آوارگان افزایش داشته است.

آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در این‌باره هشدار داد و گفت: «ما شاهد یک تغییر الگو، یک تغییر غیرقابل کنترل در دورانی از جهان هستیم که ترک اجباری خانه و کاشانه هرگز تا به این حد نبوده است.»

گوترس بی‌مسئولیتی در قبال همکاری به‌منظور جلوگیری از وقوع جنگ در جهان را که عاملی اساسی در افزایش آوارگان در جهان است، «وحشتناک» توصیف کرد.

در پنج سال اخیر ۱۵ تنش و درگیری نظامی در جهان رخ داده است که هشت مورد در آفریقا، سه مورد در خاورمیانه، سه مورد در آسیا و یک مورد در اروپا بوده است.

به درگیری‌های قدیمی در افغانستان و سومالی نقاط بحرانی جدید افزوده شده است. تنها در حدود ۱۲۷ هزار آواره موفق به بازگشت به خانه‌های خود شده‌اند و این کمترین تعداد در ۳۱ سال اخیر است.

Share