Share

به گفته رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاو‌ه در استان کرمانشاه، آلودگی آب ۱۰۵ نفر از اهالی روستای دور‌یسان را دچار مسمومیت کرده است.

aab-2

جها‌نبخش ولد‌بیگی، رئیس بهداشت و درمان شهرستان پاوه، امروز پنج‌شنبه ۴ تیرماه به خبرگزاری تسنیم گفت: «از شب یکم تیرماه تاکنون ۱۰۵ نفر از اهالی روستای دور‌یسان به دلیل مسمومیت ناشی از آب شرب به مرکز بهداشت و درمان پاو‌ه مراجعه کرده و به صورت سرپایی درمان شده‌اند.»

او افزود از زمان وقوع مسمومت‌ها پنج مورد نمونه‌برداری باکتریو‌لوژیک صورت گرفته که سه مورد مربوط به آب آشامیدنی روستای دور‌یسان و دو مورد به شبکه توزیع آب شهرستان پاوه مربوط بود.

ولدبیگی گفت بر اساس نمونه‌‌برداری انجام گرفته از منبع آب شرب روستای دور‌یسان آلودگی میکروبی یافت شده و معلوم شده که مسمومیت روستائیان به علت آلودگی آب بوده است.

آب شرب این روستا همچنان آلوده است و مراجعه مسمومان به پزشک نیز هنوز ادامه دارد.

روستای دوریسان در یک کیلومتری شهرستان پاوه واقع است و سه هزار نفر جمعیت دارد.

Share