Share

پنجشنبه هفته گذشته، ۴ تیر ماه دادگاه تجدید نظر حکم قطعی واگذاری انتشارات خوارزمی به سازمان تبلیغات اسلامی را صادر کرد. به موجب این حکم سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان سهام‌دار اصلی خوارزمی معرفی شده است.

عبدالرحیم جعفری، سهامدار انتشارات خوارزمی و بنیانگذار انتشارات امیرکبیر

عبدالرحیم جعفری، سهامدار انتشارات خوارزمی و بنیانگذار انتشارات امیرکبیر

انتشارات خوارزمی چهل و هفت سال پیش تأسیس شد. در سال ۱۳۵۲ بین سهامداران این انتشارات اختلاف پیش آمد که با پادرمیانی عبدالرحیم جعفری این اختلافات از میان برداشته شد. عبدالرحیم جعفری در‌‌ همان سال تعداد قابل توجهی از سهام خوارزمی را خرید تا این نشر بتواند به فعالیت‌هایش ادامه دهد.

پس از انقلاب اسلامی در ایران، اموال عبدالرحیم جعفری توسط سازمان تبلیغات اسلامی مصادره شد. آن تعداد سهام خوارزمی هم که به عبدالرحیم جعفری تعلق داشت در مالکیت و تصرف این سازمان قرار گرفت.

بعد از اعلام حکم دادگاه تجدید نظر و تصرف انتشارات خوارزمی از سوی سازمان تبلیعات اسلامی، با عبدالرحیم جعفری، سهامدار انتشارات خوارزمی و بنیانگذار انتشارات امیرکبیر انجام دادم که می‌شنوید.

عبدالرحیم جعفری به علت کهولت سن و بیماری قادر به گفت‌وگویی طولانی نبود.

در همین زمینه:

سازمان تبلیغات اسلامی، خوارزمی را تصرف کرد

جمهوری مصادره‌ای؛ نهضتی که ادامه دارد

Share