Share

در پی مذاکرات پر تنش میان سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرانجام این اتحادیه تصمیم به تقسیم ۶۰ هزار پناهجو در کشورهای مختلف اروپا گرفت.

نشست تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا در مورد تقسیم پناهجویان، یکی از پرتنش‌ترین نشست‌های سران اروپا بود.

نشست تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا در مورد تقسیم پناهجویان، یکی از پرتنش‌ترین نشست‌های سران اروپا بود.

این مذاکرات تا پاسی از پنج‌شنبه شب ۲۵ ژوئن / ۴ تیرماه ادامه داشت و یکی از پرتنش‌ترین نشست‌های سران اروپا بود.

بر اساس این تصمیم، تقسیم پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نه بر پایه پیشنهاد کمیسیون اروپا اجباری، که داوطلبانه خواهد بود، اما همه کشورها پذیرش پناهندگان را تقبل کرده‌اند.

در این میان مجارستان و بلغارستان مستثنی خواهند بود. به‌گفته دونالد توسک، رئیس شورای اروپا «این دو کشور در حال حاضر زیر فشار تعداد مهاجران هستند و بنابر این به عنوان استثنا در نظر گرفته شده‌اند.» بریتانیا نیز در این تصمیم‌گیری شرکت نکرد.

بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا ابتدا ۴۰ هزار پناهجو که در حال حاضر در ایتالیا و یونان به‌سر می‌برند در بین کشورها تقسیم می‌شوند و سپس ۲۰ هزار پناهجوی دیگر که بیشتر آن‌ها را سوری‌ها تشکیل می‌دهند و در اردوگاه‌های پناهندگی کشورهای همسایه سوریه به‌سر می‌برند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهند شد.

Share