Share

حکم قطع دست دو مجرم در زندان مرکزی مشهد به اجرا گذاشته شد. جرم این دو نفر سرقت بود.

اجرای حکم قطع دست در ملاء‌عام - شیراز - بهمن ۱۳۹۱

اجرای حکم قطع دست در ملاء‌عام – شیراز – بهمن ۱۳۹۱

به گزارش روزنامه خراسان، حکم قطع دست دو سارق روز یکشنبه هفتم تیر ماه/ ۲۸ ژوئن با حضور مقامات قضایی اجرای احکام دادسرای مشهد در زندان مرکزی این شهر به اجرا درآمد. حکم این دو متهم پیش‌تر در دادگاه تجدیدنظر به تأیید مقامات قضایی رسیده بود.

بنابراین گزارش جوان ۲۶ ساله‌ای به نام مخفف «م. ع» مجرد و ساکن مشهد با مجازات قطع دست روبه‌رو شد. به نوشته روزنامه خراسان این فرد شب‌هنگام و پس از کج کردن نرده‌های خارجی حفاظ پنجره وارد منزل افراد می‌شد. او در یکی از سرقت‌هایی که با همین شگرد انجام داده بود در کمد منزل شاکی را شکسته و چندین میلیون تومان ارز خارجی، وجه نقد و لوازم دیگر را سرقت کرده بود.

این سارق جوان پس از دستگیری در شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی و جزایی مشهد محاکمه شد و اگر چه او یک سرقت عادی انجام داده بود اما قاضی دادگاه او را به خاطر شکستن «حرز» به قطع دست محکوم کرد.

«حرز» یک اصطلاح در حقوق اسلامی است. «حرز» در قانون مجازات اسلامی به معنی محل نگهداری مال به‌منظور حفظ از دستبرد است.

شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی پس از اعتراض این متهم به حکم صادر شده پرونده را بار دیگر مورد بررسی قرار داد و در نهایت رأی صادره از سوی دادگاه نخست را تأیید کرد. این پرونده برای اجرای حکم به یکی از شعبه‌های اجرای احکام دادسرای مشهد ارسال شد.

سارق ۲۶ ساله پس از قطع انگشتان دستش به‌وسیله دستگاه، توسط اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت.

بنا بر همین گزارش دومین سارقی که دستش زیر گیوتین قرار گرفت جوانی بود که بیش از ۱۰ فقره سرقت را با شکستن در منازل مردم منطقه فردوس استان خراسان جنوبی انجام داده است.

حکم مجازات این سارق جوان نیز در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و او نیز پس از قطع انگشتان دست به مرکز درمانی انتقال یافت.

پیش‌تر در سالیان اخیر احکامی از این دست در شهرهای شیراز، اصفهان و آبادان به اجرا در آمده است.

در همین زمینه:

حکم قطع دست شش نفر در شیراز اجرا می‌شود

حکم قطع دست «یک سارق» در آبادان صادر شد

«قطع دست پنج زندانی در اصفهان طی یک سال گذشته»

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ایران، حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق، در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام محکوم می‌شود.

Share