Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۹۵ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

در مجلس تولد دختران کوکب به همراه ویلون احسانى آواز مى‌خواند و مورد تشویق قرار مى‌گیرد. بعد کیک‌هاى تولد بریده مى‌شود. همه از دیدن کیک‌هاى بسیار بزرگ به هیجان مى‌آیند. سپس هدیه‌ها را باز مى‌کنند. نیر براى دختران سه عروسک آورده است. آذرماه از این که یک کمونیست مى‌تواند چنین هدایاى گران‌قیمتى بیاورد اظهار تعجب مى‌کند. بعد نوبت پروانه مى‌شود که آواز بخواند. او که یک صداى اپرایى دارد مرغ سحر را مى‌خواند و همه را شگفت‌زده مى‌کند. عالیه خانم که کنار او نشسته او را از خواندن نهى مى‌کند و توضیح مى‌دهد که پروانه با خواندن شیطان را به سوى خود جلب مى‌کند. این آغاز وحشت پروانه از خواندن است.
فروغ که در دریایى از پشیمانى دست و پا مى زند تصمیم مى‌گیرد یک سفره حضرت ابوالفضل بیندازد و…

Share