Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۹۶ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

در پى‌آمد تولد دختران کوکب و الیاس خان، فروغ تصمیم مى‌گیرد سفره ابوالفضل بیندازد. او تصمیم دارد با انجام کارهاى مذهبى از بار گناهان خود بکاهد. احساس گناه در او به قدرى شدید است که نمى‌داند چه باید بکند. در مورد سفره تحقیق مى‌کند و با پیدا کردن یک خانم قرآنى سفره‌اى بر پا مى‌کند. تمام زنان خانواده را دعوت مى‌گیرد. زنان هرکدام به گونه‌اى به خدا باور دارند. خداى کوکب یک پیرمرد در آسمان است که بر تختى نشسته و فرشتگان او را احاطه کرده‌اند. خداى نیر اما نوعى انرژى آگاه است که باعث خلق و آفرینش مى‌شود. خداى آذرماه اما یک پیرزن است با روسرى ململ سپید. مراسم با شکوه و ابهت مذهبى به پایان مى‌رسد و دکتر الهیار فرامرزى نیز در همین موقع وارد مى‌شود و…

Share