Share

حدود ۱۷۰ نفر از کارگران روزمزد شاغل و کارگران نی‌بر بازنشسته کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان دو روز است که در محوطه این کارخانه دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.

یکی از تجمعات اعتراضی کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال‌های گذشته

یکی از تجمعات اعتراضی کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال‌های گذشته

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در این تجمعات که روز شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه برگزار شده ۱۰۰ نفر از کارگران روزمزدی و ۷۰ نفر از کارگران بازنشسته حضور داشته‌اند.

کارگران روزمزد هفت‌تپه در اعتراض به عدم دریافت پنج ماه حقوق خود و کارگران نی‌بر بازنشسته در اعتراض به وضعیت مبهم بازنشستگی‌شان تجمع کردند.

همچنین، بیمه کارگران روزمزد نیز از ابتدای سال ۹۴ تاکنون فقط به میزان ۱۵ روز به تأمین اجتماعی پرداخت شده است.

این گزارش می‌افزاید که کارگران نی‌بر شاغل در کارخانه نیشکر هفت‌تپه نیز هنوز یک ماه حقوق آخرین بهره‌برداری از مزارع نیشکر در فروردین‌ماه را دریافت نکرده‌اند.

در پی تحریم‌های جهانی و مدیریت نادرست اقتصادی، واحدهای تولیدی در ایران در وضعیت دشواری قرار گرفتند و در حال حاضر تقریباً هر هفته چندین اعتراض کارگری در شهرهای مختلف برگزار می‌شود. بیشترین اعتراضات به تعویق چند ماه دستمزد و اخراج کارگران مربوط می‌شوند.

کارگران کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در یک دهه گذشته بارها دست به حرکات اعتراضی زده‌اند. سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که در آبان‌ماه سال ۱۳۸۷ خورشیدی شکل گرفت یکی از فعال‌ترین سندیکاهای مستقل کارگری در ایران به‌شمار می‌رود.

Share