Share

مسعود مرادی باستانی، روزنامه‌نگار، پس از گذراندن شش سال زندان، یکشنبه ۲۸ تیر آزاد شد.

Masoud Bastani

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشردر ایران، هرانا، گزارش داد، مسعود باستانی به دلیل محکومیت به پرداخت جریمه مالی، با وجود پایان دوره حبس خود با قید وثیقه آزاد شد.

این روزنامه‌نگار در جریان رویدادهای پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش دستگیر و به شش سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

مسعود مرادی باستانی، در روزنامه‌های شرق، جمهوریت و کارگزاران می‌نوشت.

این روزنامه نگار در ۵ بهمن ۱۳۸۸ از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر و بند «مجرمان خطرناک» منتقل شده بود.

بیشتر بخوانید: مسعود باستانی پس از سه سال به مرخصی آمد

Share