Share

ایران پس از توافق هسته‌ای به تدریج آماده بازگشت به جامعه جهانی و خروج از انزوا می‌شود. هدف توافق، نظارت بر برنامه اتمی ایران در قبال تعلیق بخش‌های مهمی از تحریم‌های اقتصادی است. اما اقتصاد ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها شاهد چه تحولی خواهد بود؟

IRAN economy

سعید لیلاز اقتصاددان درروزنامه شرق با عنوان «ضیافت اقتصادی به پایان رسیده» نوشت: «برای مشخص کردن شرایط اقتصاد ایران در روزهای پس از تحریم باید به چند پرسش اساسی پاسخ دهیم: نخست این‌که واقعا مشکلات اقتصاد ایران ناشی از تحریم هاست؟ دوم این که اگر تحریم سهم دارد؛ چه میزان از مشکلات امروز از طریق تحریم‌ها به وجود آمده است؟» لیلاز می‌نویسد بخش قابل توجهی از افت شاخص‌های اقتصادی مربوط به سال‌های پیش از تحریم است: «در سال ١٣٩٠ با توجه به فروش بسیار زیاد نفت، بزرگ‌ترین درآمد ارزی تاریخ چند دهه اخیر کشور به دست آمد. ما در این سال بیش از۱۴۶  میلیارد دلار درآمد داشتیم که ١٢٠ میلیارد آن از طریق فروش نفت تأمین شد. قاعدتا تحریم باید بیشترین تأثیر خود را بر صادرات و واردات بگذارد که هیچ‌یک از اینها در سال ١٣٩٠ قابل مشاهده نیست.»

درحال حاضر رژیم ایران در پی جلب سرمایه‌گذاری خارجی ست اما مشکلاتی که بر سر راه جذب سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد ورود به بازار ایران را با مشکل روبرو می‌کند. حتا اگر توافق اتمی به تایید کنگره آمریکا برسد، جمهوری اسلامی  باید زیر بار راست‌آزمایی در مورد تاسیسات اتمی و نظامی خود برود. مکانیزم بازگشت  تحریم‌ها در صورت نقض توافق نیز مانعی‌ست که بازگشت سرمایه گذاران خارجی را با کندی روبرو ساخته است. این در حالی‌ست که هتل‌های گرانقیمت تهران این روز ها پراز مدیران اقتصادی و شرکت‌های غربی ست .

پرسش‌های مهم روز این‌ها هستند:

● پیامدهای پس از توافق – برجام – براقتصاد ایران چه خواهد بود؟

● هم فروش نفت وهم سرمایه‌گذاری و روابط تجاری با خارج که هدف‌های نخست تهران‌اند در حال حاضر با مشکل روبرو هستند. این مشکلات و موانع کدامند؟

● بحث بر سر میزان پول‌های بلوکه شده ایران نیز مزید بر علت است. دارایی‌های نفتی بلوکه شده ایران از ۲۹ تا ۱۰۰ میلیارد دلاراعلام شده. رییس بانک مرکزی می‌گوید: «از این پول‌ها فقط شش میلیارد دلاربه دولت می‌رسد. دلیل روایت‌های مختلف از دارایی‌های بلوکه شده ایران چیست؟

● و  پرسش اصلی این که از بهبود روابط اقتصادی با غرب، آیا مردم عادی هم نفعی خواهند برد؟ آیا تأثیری را شاهد خواهیم بود در کاهش قیمت‌ها و کم شدن بیکاری؟

این پرسش‌ها را رادیو زمانه با دو کارشناس اقتصادی و بازار انرژی در میان می‌گذارد: آقایان حسن منصور در لندن و جمشید اسدی در پاریس.

Share