Share

این خبر پخش شده که ملاعمر، رهبر طالبان، ظاهرا دو سال پیش در گذشته است. اداره امنیت ملی افغانستان مهمترین منبعی است که تا کنون این خبر را تأیید کرده است. جزئیات مرگ ملاعمر هنوز روشن نیست.

mollaOmar

گفت‌وگو درباره بازتاب خبر مرگ ملاعمر

خبر در میان مردم افغانستان پیچیده و در همه محافل درباره آن صحبت می‌شود. در این باره با آثار حکیمی، روزنامه‌نگار محلی گفت‌وگو کرده‌ایم. در ماه گذشته نام و مشخصات او  در “لیست تهدید به مرگ” به چشم می‌خورد، لیستی که انتشار آن به طالبان نسبت داده می‌شود. نام هژده تن دیگر از فعالان مدنی افغانستان در این لیست آمده است.

آثار حکیمی می‌گوید: شنیدن خبر تایید کشته شدن ملا محمدعمر برای مردمی که با دستور او عزیزان خود را از دست داده‌اند خوشحال‌کننده است؛در طول دو دهه گذشته و جنگ‌های طالبانی اسم ملاعمر با قتل‌های دسته‌جمعی و خشونت‌های وحشیانه‌ای گره خورده است تایید مرگ او برای مردم افغانستان گرچه نوید است اما ممکن است جلوی خشونت‌ها را نگیرد.

آثار حکیمی از کشته شدن ملادادالله، یکی از فرماندهان طالبان در جنوب افغانستان مثال می‌زند که کشته شدن او باعث کاهش یافتن خشونت و قتل و خونریزی در آن منطقه نشد و در این مورد هم می‌تواند چنین باشد. آقای حکیمی می‌گوید بعد از بازتاب این خبر در رسانه‌های محلی این شایعه نیز پخش شد که ملایعقوب، پسر کوچک ملاعمر جانشین او خواهد شد.

آیا تایید مرگ ملاعمر ممکن است جریان مذاکرات صلح را متوقف کند؟ آثار حکیمی می‌گوید: خیر، نمایندگان بالارتبه طالبان مثل ملا متوکل، ملا ظریف، ملا برادر که از زندان رها شد، ملا اختر و دیگران که قبلا مذاکرات را با مشاوره و از نام ملاعمر انجام می‌دادند حالا، اگر واقعا طرفدار صلح و به مذاکرات خوشبین هستند، می‌توانند با اعتماد به نفس بیشتر وارد گفت‌وگو با حکومت افغانستان بشوند. این خود می‌تواند در روند صلح در افغانستان پیامد مثبتی داشته باشد. اما همچنان بستگی دارد که حکومت افغانستان چه‌گونه بتواند این مسله را مدیریت کند.

آثار حکیمی می‌گوید: با این که گفته می‌شودملاعمر دو  یا سه سال پیش مرده است، اما تایید رسمی خبر مرگش برای قربانیان و زمین‌های سوخته مزه عدالت می‌دهد.

گفت‌وگو با آثار حکیمی را در اینجا بشنوید:

Share