Share

یک دست و یک پای فردی که به دلیل سرقت مسلحانه از یک بانک در مشهد به «محاربه» متهم شده بود، با حکم دادگاه قطع شد.

قطع دست در شیراز، بهمن ۱۳۹۱

قطع دست در شیراز، بهمن ۱۳۹۱

روزنامه خراسان، امروز سه‌شنبه ۱۳ مرداد / ۴ اوت گزارش داده که «رحمان – ک» و «مهدی – ر»، متهمان این پرونده سال گذشته مسلحانه به یک شعبه بانک ملی در مشهد دستبرد زده بودند.

دادگاه انقلاب این دو متهم را «مجرم» شناخته و پس از برگزاری چند جلسه محاکمه، آن‌ها را به «قطع دست راست و پای چپ» محکوم کرد.

بر پایه این گزارش، متهمان به این رأی «اعتراض نکردند» و رأی پس از طی مهلت قانونی قطعی شد و حکم روز دوشنبه ۱۲ مرداد در مورد «رحمان – ک» اجرا شد.

حکم این شخص در زندان مرکزی مشهد اجرا شده است.

تیرماه امسال نیز حکم قطع دست دو مجرم در زندان مرکزی مشهد به اجرا گذاشته شد. جرم این دو نفر سرقت بود.

پیش‌تر در سال‌های اخیر احکامی از این دست در شهرهای شیراز، اصفهان و آبادان به اجرا در آمده است.

Share