Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۹۸ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

آذرماه خواب بدى مى‌بیند. او دارد جسدى را خاک مى‌کند و این همانند کابوس است. بعد اما امام حسین آینه‌اى به او مى‌دهد که دو رو دارد و آذرماه چهره بسیار زیبا و بسیار زشت خود را مى‌بیند. روز بعد به دیدار مادرش مى‌رود تا معناى خواب را از او بپرسد. مادر مى‌گوید خواب‌هاى آشفته را باید براى درخت تعریف کرد. بعد آذرماه دچار احساس انتقام از شوهرش مى‌شود. او فکر مى‌کند باید با مردى رابطه برقرار کند تا بتواند شوهرش را ببخشد، چرا که پیش از او با زنى رابطه داشته و…

Share