Share

۹۷ درصد واحدهای صنعتی استان گلستان را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند اما ۲۰ درصد این واحد‌ها تعطیل شده و سایر واحد‌ها به دلیل رکود حاکم بر بازار و مشکلات اقتصادی در سال‌های گذشته وضعیت مناسبی ندارند.

kargaran

​خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است که مشکلات این واحدهای صنعتی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد.

بنا به این گزارش واحدهای صنعتی کوچک استان گلستان پس از طرح هدفمندی یارانه‌ها با کاهش ظرفیت تولید، اخراج کارگران، کاهش شیفت‌های کاری و حتی تعطیلی برخی کارگاه‌ها مواجه شده‌اند.

در سال‌های اخیر چرخ ۲۲۷ واحد صنعتی در این استان نیز به دلایل «رکود، تورم، هدفمندی غلط در بخش تولید» از حرکت ایستاده است.

در استان گلستان تنها سه درصد صنایع بیش از ۱۵۰ نفر شاغل دارند و ۹۷ درصد دیگر صنایع کوچک هستند.

Share