Share

یک تیم حقوقی منصوب شده از سوی دادگاه به نمایندگی از محمد مرسی، رئیس جمهوری مخلوع مصر، به حکم اعدام او اعتراض و از دادگاه عالی مصر تقاضای تجدید نظر کرد.

Mohammed Mursi

خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل مرسی شنبه ۱۵ اوت/ ۲۴ مرداد گزارش داد که این تیم از حقوقدانان تسخیری به نمایندگی از رئیس جمهوری مخلوع مصر دراعتراض به حکم اعدام و حبس ابد مرسی از دادگاه عالی این کشور تقاضای تجدید نظر کردند.

دادگاه جنایی قاهره در ماه ژوئن ۲۰۱۵ محمد مرسی را به جرم دستگیری‌های گسترده پس از قیام ۲۰۱۱ در مصر به اعدام و به دلیل دادن اسرار این کشور به قطر به حبس ابد محکوم کرد.

مرسی هیچ وکیلی برای خود اختیار نکرده و مشروعیت دادگاه را نیز به رسمیت نشناخته است.

با روی کار آمدن دولت عبد الفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر تعداد زیادی از افراد مرتبط با حزب اخوان المسلمین و رئیس جمهوری مخلوع این کشور دستگیر و محاکمه و شمار بسیاری از دستگیرشدگان اعدام شده‌اند. از جمله محمد بدیع و چهار رهبر دیگر این حزب حکم اعدام گرفته‌اند.

Share