Share

مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، گفته هدف افرادی که به دنبال «پرونده‌سازی» برای او بوده‌اند، ایجاد اختلاف بین اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است.

mehdi hashemi

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، مهدی هاشمی در صفحه فیسبوکش افزوده که پرونده‌سازان در دست‌یابی به این هدفشان «شکست تلخی خورده‌اند.»

یکی از اعضای خانواده هاشمی این متن را به نقل از مهدی هاشمی در فیسبوک او منتشر کرده است.

مهدی هاشمی همچنین خبر شماری از رسانه‌ها را در خصوص توئیت او در زندان رد کرده و گفته که در توئیتر هیچ حسابی ندارد.

او در عین حال گفته: «محوطه زندان اوین یا بندهای آن دارای اینترنت وای‌فای نیست که یک زندانی بتواند از درون حیاط زندان خطاب به بیت یکی از مقامات عالی نظام توئیت ارسال کند و به همین دلیل شایعه ارسال توئیت از محوطه زندان خطاب به مقامات عالی نظام موجب انبساط خاطر و البته «تأمل درباره یک موضوع مهم» شد.»

شماری از رسانه‌ها در روزهای اخیر خبر داده بودند مهدی هاشمی در توئیتر نوشته که مقامات قضایی به «فسادهای مالی» مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی ایران باید رسیدگی کنند.

چند سالی است که شماری از رسانه‌ها گزارش‌هایی در خصوص «فساد مالی» مجتبی خامنه‌ای می‌دهند.

مهدی هاشمی ۱۸‌مرداد برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس خود به زندان اوین رفت. در کیفرخواست او ۱۲ اتهام وجود داشت که در دادگاه برخی از اتهامات او ادغام و از برخی تبرئه شد. جرائم او از جمله اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی عنوان شده است.

Share