Share

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس ایران گفته افرادی که به بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران معترض بودند، آزاد شده‌اند.

مخالفان بازگشایی سفارت بریتانیا در مقابل ساختمان این سفارت دست به اعتراض زده بودند.

مخالفان بازگشایی سفارت بریتانیا در مقابل ساختمان این سفارت دست به اعتراض زده بودند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، سخنگوی پلیس این معترضان را «افراد خودسری» نامیده که «به هیچ صراطی مستقیم نبودند.»

روز گذشته و در جریان بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، منابع خبری گزارش دادند که حامد اسماعیلی، مهدی روح‌اللهی، علیرضا دهقانی و میلاد چاردولی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر توسط نیروهای پلیس بازداشت شده‌اند.

این افراد روز یکشنبه اول شهریور با تجمع در مقابل سفارت بریتانیا به بازگشایی این سفارت اعتراض کرده بودند.

به گفته منتظرالمهدی، با آزادی این افراد اکنون کسی در بازداشت نیست.

سفارت بریتانیا در تهران آذرماه سال ۱۳۹۰ و در پی حمله همزمان جمعی از معترضان – که برخی از رسانه‌ها از آن‌ها به عنوان دانشجویان بسیجی یاد کردند- به محل سفارت در خیابان فردوسی و اقامتگاه سفیر و کارکنان سفارت در خیابان قلهک تهران تعطیل شد.

سفارت بریتانیا روز اول شهریور با حضور فیلیپ‌ هاموند، وزیر خارجه این کشور بازگشایی شد.

Share