Share

گالری پیش‌رو تصاویری از مناطق مختلف ایران است که توسط یکی از همراهان زمانه به‌نام «ن. نور» تهیه و فرستاده شده است.

برخی تصاویر از مناطق باستانی ایران است. از جمله قلعه‌رودخان در گیلان، متعلق به دوره سلجوقیان که بر فراز ارتفاعات جنگلی شهرستان فومن واقع شده است؛ و یا آتشکده‌ای در غرب اصفهان، به‌جا مانده از دوران ساسانیان که روی کوهیبه نام آتش‌گاه قرار دارد.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

 

 

 

 

 

 

Share