Share

نیروهای امنیتی محمدرضا نیک‌نژاد، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران و مهدی بهلولی از فعالان مستقل را بازداشت کردند.

در ماه‌های گذشته معلمان ایران چندین بار در بسیاری از شهرها علیه وضعیت شغلی‌شان دست به تجمع‌های اعتراضی گسترده زدند.

در ماه‌های گذشته معلمان ایران چندین بار در بسیاری از شهرها علیه وضعیت شغلی‌شان دست به تجمع‌های اعتراضی گسترده زدند.

به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، این دو معلم صبح روز دوشنبه ۹ شهریور در منزل خود بازداشت شده‌اند.

مأموران همچنین تعدادی از وسایل این دو معلم از جمله کامپیو‌تر آن‌ها را با خود بردند.

از اتهامات و محل نگهداری این دو معلم اطلاعی در دست نیست.

در تیرماه سال جاری نیز اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان با مراجعه به دادسرای اوین بازداشت شد و هم‌اکنون در زندان اوین به‌سر می‌برد.

عبدی به «تبانی برای اخلال در امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.

رسول بداقی، علی‌اکبر باغانی و علی‌رضا هاشمی از دیگر معلمان و فعالان صنفی هستند که هم اکنون به اتهام فعالیت‌های صنفی در زندان به‌سر می‌برند.

اواخر سال گذشته و در ماه‌های نخست سال جاری معلمان ایران چندین بار در بسیاری از شهرها علیه وضعیت شغلی‌شان دست به تجمع‌های اعتراضی گسترده زدند.

Share