Share

محمدرضا همتی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان خبر داد که ۶۵ هزار هکتار از مراتع این استان در شش سال گذشته تبدیل به بیابان شده است.

مراتع همدان تبدیل به بیابان شده‌اند.

مراتع همدان تبدیل به بیابان شده‌اند.

به‌گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) محمدرضا همتی گفت: «در دو دهه گذشته شش هزار هکتار بیایان در دشت قهاوند همدان وجود داشت که این رقم در شش سال گذشته به علت شوری خاک و کاهش پوشش گیاهی به ۶۵ هزار هکتار رسیده است.»

این در حالی است که استان همدان در منطقه‌ای سردسیر و کوهستانی قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان «استفاده بیش از توان اکولوژیک عرصه‌های طبیعی، کاهش سطح آب، فرسایش خاک و از بین رفتن مراتع، افزایش دام و چرای مفرط، کاهش بارندگی و وجود خشکسالی» را از تهدیدها و چالش‌های مهم پیش روی منابع طبیعی دانست.

به‌گفته او، مراتع استان همدان ظرفیت تعلیف پذیرش ۶۰۰ هزار واحد دامی را دارند ولی در حال حاضر بیش از دو میلیون واحد دامی از مراتع همدان تعلیف می‌کنند و این در بیابانی شدن مراتع تأثیر داشته است.

همچنین ۹۰ هزار هکتار از مراتع همدان در اختیار عشایر است که آن‌ها مجاز به انتقال ۴۵ هزار واحد دامی به این مناطق هستند در حالی که ۴۵۰ هزار دام وارد منطقه می‌کنند.

محمدرضا همتی وضعیت بیابانی شدن مراتع استان همدان را زنگ خطر و هشداری جدی برای مسئولان دانست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان در تیرماه سال جاری گفته بود ساکنان ۲۰ تا ۳۰ روستا در منطقه قهاوند به علت کم آبی مهاجرت کرده‌اند اما تعداد عشایر کوچنده به همدان نه تنها کم نشده‌ بلکه افزایش یافته است.

او گفته بود: «میانگین حفاظتی در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار هکتار یک نفر است در حالی که در استان همدان به ازای هر ۶۵ هزار هکتار یک نفر است.»

مرتضی عزالدین، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای همدان نیز وضعیت آبی این استان را بد توصیف کرده و گفته بود میانگین بارندگی در استان ۳۳۰ میلیون متر مکعب بوده که امسال به ۳۰۲ میلیون مترمکعب رسیده است.

به‌گفته او سالانه دو هزار و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی در استان برداشت می‌شود و هم‌اکنون ۲۰۵ میلیون مترمکعب کسری آب وجود دارد.

عزالدین میزان برداشت منفی آب در دشت‌های استان همدان را بیش از ۸۰ درصد عنوان کرده بود.

Share