Share

داستان گرافیکی «یوسف و فرهاد» به کشمکش‌های مرتبط با رابطه جنسی و احساسی دو مرد در جامعه ایران به زبان‌های فارسی و انگلیسی می‌پردازد. کاریکاتوریست امریکایی-لیبیایی، خلیل بندیب، نقاشی‌های این داستان را کشیده و داستان‌گویی کار و نویسنده ایرانی-امریکایی، امیرسلطانی است.

منتشرکننده این اثر کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا (ایگل‌هرک) است که انتشار هفتگی بخشی از این داستان گرافیکی را با کارزار  دیجیتالی «عشق برای همه»، همراه کرده است.

شخصیت‌های اصلی این داستان، به دلیل عشق و رابطه جنسی با همجنس رانده از سوی خانواده و جامعه در تقلای یافتن پذیرش هستند.

این اثر که اولین رمان گرافیکی است که به موضوع همجنس‌گرایی می‌پردازد حول محور زندگی دو مرد همجنس‌گرا نوشته شده است. این می‌تواند مجالی برای نقد باشد؛ چرا سوژه‌ها مثل اغلب تولیدات محتوایی در فرهنگ‌ها و زبان‌هایی دیگر در این حوزه، مردان همجنس‌گرا هستنند. البته می‌توان این پاسخ را هم داد که همجنس‌گراهراسی جامعه ایرانی و همچنین قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی خشن‌ترین برخوردها را با مردانی که با همجنس رابطه جنسی دارند می‌کند و این لزوم محوریت مردانه داستان را توضیح می‌دهد.

این داستان گرافیکی همراه با مقدمه‌ایی از شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، منتشر شده است. شیرین عبادی این داستان را مرتبط با فرهنگ‌سازی می‌داند. او می‌گوید: «اولین گام برای تغییر چنین شرایطی فرهنگ‌سازی است. بایستی بیاموزیم که دیگران می‌توانند و حق دارند متفاوت باشند و نوعی دیگر زندگی کنند. نمی‌توان یک الگو برای تمام افراد جامعه ساخت. فرهنگ‌سازی بایستی به شیوه‌های گوناگون از طریق سخنرانی، انتشار مقاله، کتاب، فیلم و… صورت گیرد. کتاب حاضر پوششی است در این راه که بخشی از دردهای افرادی که دیگران حاضر نیستند قبول کرده و بپذیرند را ترسیم می‌کند.»

ایگل‌هرک نیز توضیح می‌دهد که انتخاب نام‌های یوسف و فرهاد انتخابی عمدی است و مرتبط به سابقه‌ای طولانی این نام‌ها در ادبیات فارسی در داستان‌های عاشقانه دگرجنس‌گراست که اکنون نمودی همجنس‌خواهانه یافته است.

تبلیغ ویدئوی این رمان که در اینجا آمده، توسط فرید حائری‌نژاد ساخته شده است.

Share