Share

عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور ایران می‌گوید میزان مصرف آب در کشور از مرز بحران عبور کرده است.

aab

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، کلانتری می‌گوید که بر پایه استانداردهای بین‌المللی و سازمان‌های جهانی محیط زیست، سقف برداشت از منابع تجدیدپذیر ۴۰ درصد است اما این رقم در ایران۸۶ درصد است.

آب یک عنصر طبیعی تجدیدپذیر به شمار می‌رود اما به گفته کلانتری این عنصر طبیعی در ایران «تجدیدپذیر نیست» و دلیلش هم «برداشت‌های بسیار زیاد است.»

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور ایران می‌گوید بر اساس آمار، قدرت تجدیدپذیری آب‌های زیرزمینی کشور از ۵۵ میلیارد مترمکعب به ۳۳ میلیارد مترمکعب رسیده است.

سال‌هاست که ایران دچار «بحران آب» است و میزان آب تجدیدشونده کشور، یعنی آبی که از بارش‌ها حاصل می‌شود، کاهش پیدا کرده است.

در دهه ۱۳۴۰ وقتی گروهی از کار‌شناسان آمریکایی برای بررسی میزان منابع آب‌های سطحی کشور به ایران آمدند حجم این منابع را ۱۲۳ میلیارد مترمکعب اعلام کردند در حالی که بررسی‌های اخیر وزارت نیرو نشان می‌دهد این میزان به ۱۲۰میلیارد مترمکعب رسیده است.

عیسی کلانتری بررسی‌های کار‌شناسان وزارت نیرو را «خوش‌بینانه» می‌داند و می‌گوید کار‌شناسان مستقل این میزان را ۹۹ تا ۱۰۰ میلیارد مترمکعب اعلام می‌کنند.

به گفته او، از این ۱۰۰ میلیارد مترمکعب ذخایر آب، تنها باید ۴۰ میلیارد مترمکعب برداشت شود اما اکنون ۹۶ درصد برداشت می‌شود که «یک فاجعه است.»

بحران بی‌آبی در ایران به بحرانی عمیق تبدیل شده است. با وجودی که به‌تازگی در نقاطی از ایران بارندگی بوده اما هنوز بحران خشکسالی برطرف نشده است.

Share