Share

با ورود موج جدید مهاجران به مجارستان، نخست وزیر این کشور ویکتور اوربان از اتحاذ تدابیر شدید امنیتی خبر داد.

refugees 3

پلیس مجارستان اعلام کرد شنبه ۱۲ سپتامبر بیش از چهار هزار و ۳۳۰ نفر از پناهجویان را بازداشت کرده است. بر این اساس تعداد پناهجویان بازداشت شده طی دو روز اخیر در مجارستان به بیش از پنج هزار نفر می‌رسد.

علاوه بر این بیش از چهار هزار پناهجو طی چند روز اخیر خود را از طریق صربستان به مجارستان رسانده‌اند.

مقامات مجارستان در حال اتمام پروژه ساخت حصار در مرز با صربستان هستند. این دیوار به ارتفاع ۴ متر مانع از عبور و مرور غیر‌قانونی مهاجران میان دو کشور خواهد شد.

قرار است از دوشنبه ۱۴ سپتامبر نیز قوانین جدیدی علیه تردد غیر قانونی در مجارستان به اجرا گذاشته شود.

بسیاری از کشور‌ها به دولت مجارستان به خاطربدرفتاری با پناهجویان اعتراض کرده‌اند. صدر اعظم اتریش، ورنر فایمن رفتار مجارستان با پناهجویان را یادآور دوران نازیسم عنوان کرد.

Share